İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?

İş Modeli Nedir 2022

İş modelinin geliştirilmesi hayata geçirilecek girişimin başarısını belirler. Girişimci, hayalini kurduğu işi gerçekleştirirken kâr etmeye yönelik tüm beklentilerini ve atacağı adımları, geliştirdiği iş modeli ile planlar. Hedef pazarda başarılı bir şekilde ilerleyebilmek için iyi bir plana ihtiyaç duyulur ve bu model, öngörülebilen her riski de içine alacak şekilde oluşturularak uygulamaya alınmalıdır.

İş Modeli Nedir?

İş modeli basit ifade ile işletmenin kâr etmek için yaptığı plandır. Satılacak ürün ya da hizmetlerin, hedef pazarın ve öngörülen giderlerin tamamının tanımlandığı planlar iş modelinin kapsamındadır. Yeni hayata geçirilecek girişimden faaliyetini sürdüren işletmelere kadar geçerli bir iş modelinin bulunması ve faaliyet süresince karşı karşıya kalınan yeniliklerle iş modellerinin güncellenmesi gereklidir.

İş Modeli Neden Önemlidir?

İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
İş Modeli Neden Önemlidir

İş modelinin önemi karşı karşıya kalınabilecek sorunları öngörebilme ve oluşturulan planı, bu sorunları da çözecek şekilde düzenleyebilme açısından değerlendirilmelidir. Özellikle yeni girişimlerde tespit edilen sorunlar ve bulunan çözümler iyi bir şekilde planlanarak girişimin hayata geçişi önündeki tüm engeller ortadan kaldırılabilir.

İş Modeli Kanvası Nedir?

İş modeli kanvası 2008 yılında Alex Osterwalder tarafından geliştirilen, tüm süreci tek bir sayfaya sığdıran basit ve kullanışlı bir modellemedir. Gerek zaman gerek emekten tasarruf edebilme adına iş modeli kanvası, yatırımcılar ve işletmeler açısından benimsenmiştir. Özellikle yatırımcılara en karlı yöntemlere yönelebilme opsiyonu sunan bu model, şu başlıklar kullanılarak hazırlanır:

image 27 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
is modeli nedir
  • Müşteri kesitleri
  • Değer önerileri
  • Dağıtım kanalları
  • Müşteri ilişkileri
  • Gelir kaynakları
  • Temel kaynaklar
  • Temel faaliyetler
  • Temel ortaklar ve işbirlikleri
  • Maliyet yapısı

Müşteri Kesitleri (Segmenti)

Müşteri segmenti ya da kesitleri bölümünde kısaca müşterilerinizin kim olduğunu tanımlamanız gereken alandır. Bu bölümde müşterilerinizin gerçek kişi mi yoksa kurum mu olduğunu, ortak özelliklerini ve ayırt edici özelliklerini paylaşabilirsiniz. Bu bölümü hazırlarken hangi sorulara yanıt vermeniz gerektiği ile ilgili aşağıda paylaşılan görseli inceleyebilirsiniz.

image 28 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
Müşteri Kesitleri (Segmenti)

Değer Önerileri

Değer önerileri sunulan ürün ya da hizmetlerin müşteriler ile etkileşimini tanımlamaya yönelik hazırlanmalıdır. Bu bölümde ürün ya da hizmetlerinizin müşterilerinize hangi alanlarda çözümler sunduğu ve neden sizin tercih edilmeniz gerektiği soruları yanıtlanmalıdır. İş modeli hazırlarken değer önerileri bölümüne ilişkin sorulacak soruları aşağıda paylaşılan görselden takip edebilirsiniz.

image 29 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
İş modeli

Dağıtım Kanalları

Dağıtım kanalları müşterilerinizin işletmenizle kurduğu etkileşim döngülerinin tanımlandığı bölümdür. Bu bölümde müşterilerinize ulaşma ve onlara satış yapmak için kullanılacak yöntemler tanımlanmalıdır. Alanı doldururken yararlanabileceğiniz soru önerileri aşağıda yer alan görselde paylaşılmıştır.

image 30 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
is modeli Dağıtım

Müşteri İlişkileri

Müşteri ilişkileri hedef kitlenize nasıl ulaşmanız gerektiğinin özetlendiği bölümdür. Bu bölümde müşteri ile iletişime geçme yöntemleri ve bunların size ne kadara mal olacağının tanımlanması gerekir. Bölümün nasıl doldurulacağına ilişkin yer alması gereken detaylara, şu şekilde paylaşılan görselden ulaşabilirsiniz.

image 31 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
Müşteri ilişkileri

Gelir Kaynakları (Akışları)

Gelir kaynakları ya da akışları işletmenizin sunduğu çözümleri ne şekilde kazanca dönüştüreceğinin anlatıldığı bölümdür. Yaratılan değere hedef kitlenin ödeme yapıp yapmayacağı, ne kadar ödemyi hangi yöntemi kullanarak yapacağı bu alanda yer alır. Ürün başına ödeme, sabit ücret, abonelik, temettü, faiz geliri ya da benzer gelir modellerine yer verebileceğiniz bu bölümü hazırlarken yanıtlanması gerekli sorular aşağıdaki görselde ayrıntılı olarak paylaşılmıştır.

image 32 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
Gelir Kaynakları (Akışları)

Temel Kaynaklar

Temel kaynaklar kısaca satışını yapmayı planladığınız ürün ya da hizmetler için ihtiyaç duyduğunuz kaynakların neler olduğunun tanımlanmasıdır. Faaliyet süresince maddi ve insani kaynaklarınızı bu bölümde tanımlayarak iş modelinizi hazırlamaya devam etmelisiniz. Bu bölümü hazırlarken size yardımcı olacak doğru sorular ise aşağıda paylaşılan görselde ayrıntılı olarak listelenmiştir.

image 33 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
Temel kaynaklar

Temel Faaliyetler

Temel faaliyetler müşterilere sunulan değer önerilerine ulaşılması açısından sorumlu olunan eylemlerin ve izlenecek stratejilerin özetlendiği bölümdür. Bu bölümde değer yaratmak için hangi faaliyetlerin hangi öncelikle ve ne şekilde yapılacağı anlatılır. Bölüme yardımcı olması açısından tamamlayıcı öneriler, aşağıda görsel aracılığı ile paylaşılmıştır.

image 34 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
Temel Faliyetler

Temel Ortaklar ve İşbirlikleri

Temel ortaklar ve işbirlikleri faaliyetlerinize tek başınıza devam edemediğiniz durumda yararlanmanız gereken şahıs ya da işletmelerin tanımlandığı bölümdür. Bu bölümde faaliyetleriniz için gerekli olan ortaklarla birlikte bu ortakların neden sizinle çalışmak isteyeceği sorusunun da yanıtlanması gereklidir. Müşterilerinize vaat ettiğiniz değerler için size yardımcı olacak kilit ortakların nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı açıklamada aşağıda paylaşılmaktadır.

image 35 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
ortaklar ve işbirlikleri

Maliyet Yapısı

Maliyet yapısı işletmenizin faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğunuz maddi kaynağın tanımlandığı bölümdür. Bu bölümde öngörülen tüm maliyetlerin yer alması ve öngörülemeyen bir gider kaleminin bırakılmaması gereklidir. İş modeli hazırlarken en önemli aşamalardan olan maliyet yapısı, şu soruları sorarak gerçekçi bir şekilde hazırlanabilir.

image 36 İş Modeli Nedir? İş Modeli Nasıl Geliştirilir?
İş modeli

1 Trackback / Pingback

  1. İş Modeli Nedir? – Canlı Anlatımlar

Bir yanıt bırakın