Türkiye’de Geleceğin 7 Mesleği

Ekmeğin aslanın ağzında olduğu günler çoook gerilerde kaldı. Bir evde babanın çalıştığı ve evin geçimini sağladığı, tek maaşla ev ve araba alabildiği günler de çoook gerilerde kaldı. Artık 5 kişilik bir ailede 3-4 kişi çalışıyorken bile ay sonunu getirmek mümkün olmuyor. Ev almak da orta gelirli diye tabir edilen sınıf için artık bir hayalden ibaret. Gerçi orta sınıf da kalmadı. %10-15 zengin, %85-90 alt gelir seviyesinde maalesef artık.

Bu şartlar altında Türkiye’de geleceğin meslekleri neler olacak? Sınıf atlayabilmek için hangi meslekleri tercih etmek gerekir? Hangi mesleklerde iş bulma sıkıntısı yaşanmaz ve para kazanmak daha kolay?

Türkiye’de geleceğin meslekleri, teknolojik ilerlemeler, demografik değişiklikler ve ekonomik faktörler gibi bir dizi etkenden etkilenebilir. Aşağıda, Türkiye’de gelecekte önemli olabilecek bazı meslekleri ve çalışma alanlarını bulacaksınız.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanı

Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanı, adından da anlaşılacağı üzere yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında derin bir uzmanlık ve bilgi birikimine sahip olan bir profesyoneldir. Bu uzmanlar, karmaşık problemleri çözmek, veri analizi yapmak ve otomatik karar verme süreçlerini geliştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanır.

Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Veri analizi ve önişleme: Büyük miktarda veriyi analiz eder, temizler ve uygun formatta hazırlar. Bu, veri setlerinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi ve modelleme sürecinin başarılı olabilmesi için önemlidir.

Model seçimi ve geliştirme: Makine öğrenimi algoritmalarını ve yapay zeka tekniklerini kullanarak sorunları çözebilecek modelleri seçer ve geliştirir. Bu, veri setine ve soruna uygun olan en iyi modeli bulmayı içerir.

Model eğitimi ve optimizasyonu: Seçilen modeli, eğitim veri seti üzerinde eğitir ve optimize eder. Bu süreçte, modelin doğru sonuçlar üretebilmesi için parametreler ayarlanır ve hiperparametre optimizasyonu yapılır.

Model değerlendirmesi ve doğrulama: Eğitilen modelin performansını değerlendirir ve test veri seti üzerinde doğrulama yapar. Modelin doğruluk, hassasiyet, özgüllük gibi performans metriklerine göre ne kadar başarılı olduğunu değerlendirir.

Model dağıtımı ve sürekli iyileştirme: Başarılı bir model geliştikten sonra, bu modelin uygulamaya entegre edilmesini sağlar ve gerçek veriler üzerinde test eder. Ayrıca, modelin performansını sürekli olarak izler ve gerektiğinde iyileştirmeler yapar.

Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, genellikle bilgisayar bilimleri, istatistik, matematik gibi alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir. Bu uzmanlar, çeşitli sektörlerde çalışabilirler, örneğin sağlık, finans, otomotiv, perakende ve daha birçok alanda yapay zeka ve makine öğrenimi projeleri üzerinde çalışabilirler.

Veri Bilimcisi

Veri bilimcisi, verilerin analizi ve yorumlanması yoluyla bilgi elde etmeye odaklanan bir uzmandır. Genellikle büyük veri kümelerini inceleyerek, trendleri belirlemek, desenleri tanımlamak ve bilgiye dayalı kararlar almak için verileri kullanırlar. Veri bilimcileri, matematik, istatistik, programlama ve bilgisayar bilimleri gibi disiplinlerde geniş bir bilgi birikimine sahiptirler.

Veri bilimcisinin işi, veri toplama, veri temizleme ve düzenleme, veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini kullanarak modeller oluşturma ve tahminler yapma gibi adımları içerir. Ayrıca verileri görselleştirmek ve sonuçları paylaşmak için raporlar ve sunumlar hazırlarlar.

Bir veri bilimcisi, şirketlerin veya kuruluşların stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir e-ticaret şirketi, müşteri tercihlerini analiz ederek, kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için bir veri bilimciden yararlanabilir. Bir banka, dolandırıcılık tespiti için verileri analiz etmek ve anormal aktiviteleri belirlemek için bir veri bilimcisinden destek alabilir.

Veri bilimcileri, sağlık, finans, pazarlama, ulaşım, enerji ve diğer birçok sektörde çalışabilir. İş dünyasında veri analitiği ve veri odaklı karar verme giderek daha önemli hale geldikçe, veri bilimcilerinin talebi de artmaktadır.

Blockchain Uzmanı

blockchain uzmani Türkiye'de Geleceğin 7 Mesleği

Bir Blockchain Uzmanı, blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri gibi dijital varlık sistemlerine uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Bir blockchain uzmanının yapabileceği bazı işleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Danışmanlık: Blockchain uzmanı, şirketlere veya bireylere blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri konusunda danışmanlık yapar. Bu, projelerinizi optimize etmek, güvenlik ve gizlilik konularını ele almak veya uygun bir blockchain çözümü seçmek gibi konuları içerebilir.

Proje geliştirme: Blockchain uzmanı, işletmeler için özel blockchain projeleri geliştirebilir. Bu, blockchain tabanlı uygulamalar, akıllı sözleşmeler veya dağıtılmış defter sistemleri gibi çözümler olabilir. Ayrıca, mevcut projelerinizi blockchain teknolojisiyle entegre etme sürecinde de size yardımcı olabilir.

Güvenlik değerlendirmesi: Blockchain uzmanı, blockchain tabanlı projelerin güvenliğini değerlendirebilir ve zayıf noktaları belirleyebilir. Bu, protokollerin güvenliğini sağlamak, akıllı sözleşmelerin denetimini yapmak veya blockchain ağlarındaki potansiyel saldırı noktalarını tespit etmek gibi şeyleri içerir.

Eğitim ve farkındalık: Blockchain uzmanı, blockchain teknolojisi hakkında eğitimler ve seminerler düzenleyebilir. Bu, şirket çalışanlarına veya topluma blockchain teknolojisinin çalışma prensipleri, kullanım alanları ve potansiyeli hakkında bilgi vermek için yapılabilir. Aynı zamanda, güncel trendleri takip ederek, sektördeki gelişmeleri paylaşabilir ve farkındalığı artırabilir.

Araştırma ve geliştirme: Blockchain uzmanı, blockchain teknolojisini geliştirmek veya yeni kullanım durumlarını keşfetmek için araştırma yapabilir. Bu, ölçeklenebilirlik, hız, gizlilik gibi sorunları çözmek veya blockchain teknolojisinin sağlık, lojistik veya enerji gibi farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceğini incelemek olabilir.

Bu, genel olarak bir blockchain uzmanının yapabileceği işlerin bir özeti olup, spesifik projeler ve şirket gereksinimlerine bağlı olarak görevleri değişebilir. Blockchain teknolojisi hızla gelişen bir alan olduğu için, bir blockchain Uzmanı’nın sürekli olarak güncel kalmak ve yeni gelişmeleri takip etmek önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı

Yenilenebilir enerji uzmanı, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji sektöründe çalışan bir profesyoneldir. İş tanımı çerçevesinde genel anlamda şunlar vardır;

Proje değerlendirmesi: Yenilenebilir enerji projelerinin teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi. Potansiyel projelerin analiz edilmesi, enerji üretim potansiyeli, maliyet tahminleri, geri ödeme süresi gibi faktörlerin hesaplanması.

Proje planlama ve tasarımı: Yenilenebilir enerji projelerinin planlanması ve tasarımı. Bu süreçte enerji kaynağı seçimi, sistem boyutlandırması, ekipman seçimi ve konum analizi gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Lisans ve izin süreçleri: Yenilenebilir enerji projelerinin gerekli izinlerin alınması ve lisans süreçlerinin yönetilmesi. İlgili yasal düzenlemeleri takip etme ve uyum sağlama.

Teknik danışmanlık: Yenilenebilir enerji projeleri için teknik danışmanlık sağlama. Proje sahiplerine enerji sistemleri, ekipman seçimi, kurulum ve bakım süreçleri konusunda rehberlik etme.

Enerji verimliliği: Enerji verimliliği analizleri yaparak enerji tüketimini azaltmaya yönelik önerilerde bulunma. Binalar, endüstriyel tesisler veya şebekelerde enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması konusunda çalışma.

Araştırma ve geliştirme: Yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine araştırma yapma, sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi için inovasyon çalışmalarına katılma.

Bu görevler, yenilenebilir enerji uzmanlarının genel olarak yapabileceği işleri kapsamaktadır. Ancak, uzmanlık alanı ve çalıştığı kurum veya projeye bağlı olarak görevler değişebilir.

Robotik Mühendis

Robotik mühendis, robot sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve işletilmesi gibi konularla ilgilenen bir profesyoneldir. Bir robotik mühendis aşağıdaki görevleri yerine getirir;

Robotik sistem tasarımı: Müşteri gereksinimlerini analiz ederek, robot sistemlerinin donanım ve yazılım bileşenlerini tasarlama. Bu süreçte robotun hareket mekanizması, algılama ve kontrol sistemleri, enerji kaynakları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Programlama ve yazılım geliştirme: Robotlar için kontrol ve hareket algoritmalarının geliştirilmesi. Robotun doğru ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yazılım kodlaması yapma ve entegrasyon süreçlerini yönetme.

Prototip üretimi ve testi: Tasarlanan robot sistemlerinin prototiplerinin üretimi ve test edilmesi. Robotun mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerinin uyumlu bir şekilde çalıştığından emin olma.

Otomasyon ve endüstriyel robotik: Sanayi sektöründe robotlarla otomasyon uygulamalarının geliştirilmesi. Üretim süreçlerinde robotların kullanılmasıyla verimliliğin artırılması, iş gücü maliyetlerinin azaltılması gibi hedeflere ulaşma.

Algılama ve sensor sistemleri: Robotların çevrelerini algılaması için sensorlerin entegrasyonu. Görüntü işleme, lazer tarayıcılar, ultrasonik sensorler gibi farklı algılama teknolojilerinin kullanılması.

Robotik kontrol sistemleri: Robotların hassas hareketlerini ve kontrolünü sağlayan sistemlerin tasarımı ve entegrasyonu. PID kontrolleri, hareket planlaması ve yol takibi gibi konular üzerinde çalışma.

Bakım ve onarım: Robot sistemlerinin periyodik bakımını yapma ve arıza durumunda onarım işlemlerini gerçekleştirme. Sorunları tespit etme, parça değişimi, yazılım güncellemeleri gibi konularda çalışma.

Robotik mühendisler, genellikle üniversite eğitimi alır ve mühendislik, elektrik/elektronik mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği gibi ilgili bir alanda uzmanlaşır. Bu işlerdeki sorumluluklar, çalışılan sektöre ve projeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Siber Güvenlik Uzmanı

Siber güvenlik uzmanı, bilgi teknolojileri sistemlerini ve ağları korumak, siber saldırılara karşı önlemler almak ve güvenlik açıklarını tespit etmekle ilgilenen kimsedir. İş tanımında yer alan görevleri şu şekildedir;

Güvenlik incelemesi ve analizi: Bilgi sistemlerinin ve ağların güvenlik açıklarını tespit etmek için güvenlik incelemeleri yapma, risk analizi ve değerlendirmeleri gerçekleştirme. Sistemlerin zayıf noktalarını belirleyerek gerekli önlemleri önerme.

Güvenlik altyapısı tasarımı: Güvenlik politikalarını ve prosedürlerini oluşturma ve güncelleme. Güvenlik duvarları, ağ segmentasyonu, veri şifreleme ve yetkilendirme gibi teknolojilerin kullanılmasıyla güvenlik altyapısını tasarlama.

Saldırı tespit ve izleme: Sistemlerde gerçekleşen saldırı girişimlerini izleme, siber tehditleri tespit etme ve saldırılara karşı erken uyarı sistemleri geliştirme. Güvenlik olaylarına müdahale ederek zararı en aza indirme.

Veri koruma ve şifreleme: Hassas verilerin korunması için şifreleme yöntemleri kullanma, veri sızıntısı tespit ve engelleme önlemleri alma. Veri güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması.

Siber güvenlik eğitimi: Çalışanlara siber güvenlik bilincini artırmak için eğitimler verme. Bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlamalarını teşvik etme ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı farkındalık yaratma.

Zafiyet ve penetrasyon testleri: Sistemlerin güvenlik açıklarını tespit etmek için zafiyet taramaları ve penetrasyon testleri gerçekleştirme. Sistemlerin saldırılara karşı dayanıklılığını ve güvenlik düzeyini değerlendirme.

Olay yanıtı ve kriz yönetimi: Saldırı veya güvenlik olayları durumunda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etme, olayları yönetme ve etkilenen sistemleri onarma.

Siber güvenlik uzmanları, siber saldırılara karşı bilgisayar ağlarını, yazılım sistemlerini ve verileri korumak için güvenlik önlemlerini geliştirir ve uygular. Ayrıca, güncel güvenlik tehditlerini takip eder, güvenlik açıklarını düzeltir ve güvenlik politikalarının uygun şekilde uygulanmasını sağlar.

Yeşil Bina Tasarımcısı

yesil bina tasarimcisi Türkiye'de Geleceğin 7 Mesleği

Yeşil bina tasarımcısı, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği prensiplerini uygulayarak çevre dostu binaların tasarımında çalışan bir uzmandır. Yeşil bina tasarımcıları, bina malzemeleri, enerji kullanımı, su tasarrufu, atık yönetimi, iç mekan kalitesi ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi unsurları dikkate alarak binaların çevresel etkisini azaltmayı hedefler.

Yeşil bina tasarımcısının görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Tasarım: Yeşil bina tasarımcısı, enerji verimliliği, doğal aydınlatma, iklimlendirme sistemleri ve atık yönetimi gibi çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak bina tasarlar. Bu tasarım sürecinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı sistemlerin entegrasyonu gibi çevresel yeniliklerin kullanılması da önemlidir.

Malzeme seçimi: Yeşil bina tasarımcısı, çevresel olarak sürdürülebilir malzemelerin seçilmesinde rol oynar. Geri dönüştürülebilir veya yenilenebilir malzemelerin kullanımı, enerji tüketimi ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Enerji verimliliği: Yeşil bina tasarımcısı, binaların enerji tüketimini azaltmak için enerji verimli sistemlerin kullanımını değerlendirir. Bu, yalıtım, aydınlatma, iklimlendirme ve enerji yönetimi sistemlerini içerebilir. Ayrıca güneş panelleri veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu da düşünebilir.

Su tasarrufu: Yeşil bina tasarımcısı, bina içi ve dışında su tasarrufu sağlayacak sistemlerin tasarımını yapar. Bu, yağmur suyu toplama sistemleri, su geri dönüşümü ve verimli sulama sistemleri gibi yöntemleri içerebilir.

İç mekan kalitesi: Yeşil bina tasarımcısı, sağlıklı ve konforlu iç mekanlar oluşturmayı hedefler. Doğal aydınlatma, doğal havalandırma ve iç mekan havası kalitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak çalışma ortamlarının verimliliğini artırabilir.

Yeşil bina tasarımcısı, mimarlar, mühendisler, iç mekan tasarımcıları ve diğer uzmanlarla işbirliği yaparak sürdürülebilir bina projelerini hayata geçirir.

Öte yandan, meslek seçerken dikkate alınması gereken en önemli konu, mesleğe karşı olan sevginiz, ilginiz ve yeteneğinizdir. Severek yapacağınız, yeteneklerinizle uyumlu bir meslekte başarılı olmanız ve dolayısıyla para kazanmanız çok daha kolay olacaktır. Sevmediğiniz bir işte ömür tüketmek ise katlanılabilir bir eziyet değildir.

Meslek seçimi ile ilgili, “Meslek Seçimi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.